تبلیغات
دانستنی های شیمی - آزمایشگاه مجازی
به وبلاگ من خوش آمدید
بازدیدهای امروز:
بازدیدهای دیروز:
كل بازدیدها:
كل مطالب:
كل نظرات:
ایجاد صفحه: - ثانیه

  

سلام می خوام امروز چند تا لینك براتون بذارم كه فكر كنم به دردتون بخوره:

( برای دیدن انیمشن ها باید برنامه ی flash player روی كامپیوترتون نصب باشه)
1) رسانایی محلول ها-> فصل محلول ها شیمی 3

توضیحات:
رسانایی الکتریکی یک محلول به درصد تفکیک یونی و انحلال پذیری ماده حل شونده بستگی دارد . هر چه انحلال پذیری و درصد تفکیک یونی بیشتر باشد ، رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود .
در این انیمیشن شما می توانید ، رسانایی الکتریکی محلول اسید یا باز یا نمک را در غلظتهای مختلف آزمایش کنید . ابتدا نوع اسید ، باز یا نمک را انتخاب کنید . سپس حجم محلول و غلظت آنرا تعیین کنید و در پایان روی connect کلیک کنید .
http://www.chempic.com/download/animations/conductivity-5.swf

2) سوختن هیدرو كربن ها -> فصل استكیومتری شیمی 3

توضیحات:
هیدروکربنها ترکیباتی هستند که در مجاورت اکسیژن به آسانی میسوزند . این واکنش از نوع واکنش سوختن است و همواره با آزاد شدن گرما و نور همراه است .
در این انیمیشن شما میتوانید سوختن هیدروکربنها را با مقادیر مورد نظرتان انجام داده و محاسبات استوکیومتری انجام دهید . (مراحل را بترتیب انجام دهید )
بعد از انتخاب نوع هیدروکربن، معادله واکنش را موازنه کنید و کلید submit را بزنید تا صحت موازنه مشخص شود ، سپس میتوانید مقادیر دلخواه از هیدروکربن و اکسیژن را وارد ظرف آزمایش نموده و دکمه شروع واکنش را کلیک کنید .
در پایان جرم و مول مواد فرآورده در اختیار شما قرار داده می شود که می توانید آنها را با مقادیری که خودتان محاسبه کرده بودید ، مقایسه کنید .

آزمایشات را با حوصله ادامه دهید . موفق باشید .

http://www.chempic.com/download/animations/stoic_select_both.swf

3) خواص كولیگاتیو -> فصل محلول ها شیمی 3

توضیحات:
خواص کولیگاتیو محلولها خواصی هستند که به نوع ماده حل شونده بستگی نداشته و فقط به تعداد ذرات حل شونده بستگی دارد . به عنوان مثال نقطه جوش و انجماد محلولها خاصه کولیگاتیو است .
در این انیمیشن شما میتوانید نطقه جوش و انجماد محلولها را از نظر کولیگاتیو بودن بررسی نمائید .
ابتدا نوع حلال و مقدار آن و سپس نوع حل شونده و مقدار آنرا تعیین کنید . سپس انتخاب کنید نقطه جوش یا انجماد را میخواهید آزمایش کنید . در پایان روی دکمه Start کلیک کنید . نطقه جوش یا انجماد محلول را مشاهده خواهید کرد .

http://www.chempic.com/download/animations/colligative.swf

4) انحلال سدیم كلرید در آب -> فصل محلول ها شیمی 3

توضیحات:
مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی می شوند . و بدین ترتیب انحلال صورت می پذیرد .

http://www.chempic.com/download/animations/solutionSalt.swf

5) فشار بخار -> فصل محلول ها شیمی 3

توضیحات:
فشار بخار یک مایع ، فشاری است که مولکولهای گازی مایع در یک ظرف در بسته به سطح مایع وارد می کنند . دو عامل در میزان فشار بخار یک مایع موثر است :
1- نوع مایع - هرچه نیروهای جاذبه بین مولکولهای مایع ضعیفتر باشد ، فشار بخار آن کمتر است . مثلا فشار بخار اتانول از آب بیشتر است .
2- دما - هر چه دما بیشتر باشد ، فشار بخار مایع بیشتر است .

در این انیمیشن عوامل موثر بر فشار بخار و فشار بخار محلولها را میتوان بررسی کرد .
در صفحه اول تاثیر نوع مایع بر فشار بخار را بررسی میکنید . سپس در صفحه دوم تاثیر دما بر فشار بخار را متوانید مشاهده کنید و در صفحه سوم فشار بخار محلولها بررسی میشوند .
فشار بخار محلولها یک خاصه کولیگاتیو است که میتوانید آنرا در صفحه سوم بررسی و آزمایش کنید .

لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

http://www.chempic.com/download/animations/vp3.swf

6)انحلال های گرماده و گرما گیر -> فصل محلول ها شیمی 3

توضیحات:
هنگام انحلال یک حل شونده در آب مقداری گرما مبادله می شود ، گرمای مبادله شده موجب افزایش یا کاهش دمای آب میشود . چنانچه انحلال ماده ای در آب گرماده باشد ، دما افزایش می یابد ولی اگر انحلال ماده ای در آب گرماگیر باشد ، دما کاهش می یابد .
در این انیمیشن میتوانید تغییرات دما هنگام انحلال ترکیبات مختلف در آب را بررسی کنید و نمودار تغییرات دما نسبت به زمان را مشاهده کنید .
ابتدا نوع نمک و مقدار آنرا و سپس حجم آب را تعیین کنید . آنگاه روی کلید start کلیک نمایید .

لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

http://www.chempic.com/download/animations/heat_soln.swf

7) محلول تركیبات یونی -> فصل محلول ها شیمی 3

توضیحات:
هنگامی که یک ترکیب یونی در آب حل می شود ، یونهای مثبت و منفی آن از یکدیگر جدا شده و بین مولکولهای آب پراکنده می شوند . در این حالت یونها قادر به حرکت و جابجایی هستند . در محلول یک ترکیب یونی ، نسبت بین یونها همان نسبت موجود در فرمول شیمیایی ترکیب یونی است .
این انیمیشن محلول نیترات تعدادی فلز را نشان می دهد که همگی آنها در آب محلول میباشند . با قرار دادن ذره بین روی هر محلول میتوانید یونهای موجود در آن مشاهده کنید . در هر محلول مقدار بسیار زیادی بار مثبت و منفی وجود دارد ولی مجموع بارهای مثبت و منفی با هم برابر بوده و بار کل محلول صفر خواهد بود .
لازم به تذکر است که مولکولهای آب در این انیمیشن نشان داده نشده اند . تا حرکت یونها و نسبت انها بهتر مشاهده شود .
http://www.chempic.com/download/animations/aqueous.swf

8) انتقال گرما بین فلزات و آب -> فصل محلول ها

توضیحات:
ظرفیت گرمایی ویژه فلزات نسبت به آب بسیار پایین است ، لذا چنانچه قطعه فلز داغی درون آب قرار دهیم تا با آب هم دما شود ، دمای آب فقط به مقدار کمی افزایش می یابد ، ولی دمای فلز مقدار زیادی کاهش می یابد . به همین خاطر در صنعت از آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود .
در این انیمیشن شما میتوانید این پدیده را مشاهده کنید . ابتدا نوع فلز را انتخاب کرده و جرم و دمای آنرا تعیین کنید ، سپس جرم و دمای آب را تعیین کنید .
آنگاه کلید start را بزنید تا قطعه فلز درون آب قرار گیرد . ترمومتر تغییرات دمای آب را نشان میدهد .
همچنین نمودار تغییرات دمای آب را مشاهده خواهید کرد که در حال افزایش یا کاهش است .
http://www.chempic.com/download/animations/heat_metal_ice.swf

9) انتقال گرما بین دو فلز -> فصل محلول ها

توضیحات:
گرما همواره از جسم با دمای بالا به جسم با دمای پایین انتقال پیدا میکند تا زمانی که دو جسم هم دما شوند . بنابراین چنانچه دو قطعه فلز که با هم اختلاف دما دارند را کنار هم قرار دهیم ، گرما از فلز داغ به فلز سرد منتقل شده و جنبش ذرات آن افزایش می یابد.

لازم به تذکر است چون ظرفیت گرمایی ویژه فلزات با هم متفاوت است ، هنگامی که دو فلز هم دما میشوند . میزان انرژی گرمایی موجود در آنها با یکدیگر برابر نخواهد بود . می توان گفت فلزی که ظرفیت گرمایی بیشتری دارد ، مقدار انرژی گرمایی بیشتری دارد

http://www.chempic.com/download/animations/thermoEquiv.swf

10) انحلال سدیم كلرید در آب (2) -> فصل محلول ها

توضیحات:
مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی می شوند . و بدین ترتیب انحلال صورت می پذیرد .

http://www.chempic.com/download/animations/solvNaCl.swf

امیدوارم به دردتون بخوره
( نظر یادتون نره)نوشته شده توسط A.R -A.L در پنجشنبه 12 مرداد 1391 و ساعت 12:19 ب.ظ [+] | نظرات ()
مطالب تا چه حد جامع و به درد بخور بودند؟ •